Jelenia Góra,

niedziela, 20 lutego 2022

Ponaglenie: O pociągi pasażerskie do Leśnej

Do Radnych miasta

Wnoszę aby Rada gminy wystąpiła do PKP PLK o podsypanie nasypów ziemnych peronów na trasie kolejowej do Leśnej.  Budowle ziemne są niekiedy w stanie do remontu. Brakuje tablic z nazwami przystanków. Nie ma lamp jeśli są słupy oświetleniowe zabytkowe. 
Wnoszę o dostosowane trasy do kursów kolei turystycznej sporadycznie w weekendy. 
Pozdrawiam
Adam 

W dniu czwartek, 20 stycznia 2022 Adam Fularz <adam na s..wieczorna.pl> napisał(a):
Do UM w Leśnej
Dzień dobry, 
czy można prosić o naprawę nasypów ziemnych to znaczy podsypanie nasypów peronowych na trasie kolejowej Leśna- Lubań?  Czy gmina może złożyć wniosek do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei o przejęcie odcinka i zmiany takie jak ustawienie tablic peronowych,  oświetlenie peronow poprzez naprawę tymczasową zabytkowych słupów oświetlenia na przystankach pośrednich.  Budowę w ozdobnym zabytkowym pawilonie dworca kolejowego w Leśnej- regionalnego centrum przesiadkowego kolej- autobus.  Przesiadki na linię 11 do Swieradowa są możliwe już w sezonie letnim 2022. 
Pozdrawiam z Leśnej
Adam Fularz

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz 
Data: niedziela, 2 maja 2021
Temat: O pociągi pasażerskie do Leśnej
D

Redakcja serwisu przypomina:

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz <Adam.Fularz na wieczorna.pl>
Data: piątek, 19 lipca 2019
Temat: wniosek kursy pasażerskie do Leśnej
Do: sekretariat na kolejedolnoslaskie.pl


Z uwagi na brak autobusów do miasta Lesna w weeekendy składam wniosek o pospieszne przywrócenie kursów kolei do Leśnej w weekendy
Pozdrawiam

---------- Forwarded message ---------
Od: Aneta Usyk <a.usyk@lesna.pl>
Date: pt., 19 lip 2019 o 09:04
Subject: odpowiedź na wniosek kursy pasażerskie
To: <adam.fularz na s. wieczorna.pl>


Dzień Dobry!

W powyższej sprawie zajęliśmy stanowisko w czerwcu, które przesłaliśmy mailem w dniu 24 czerwca br. Oczywiście jako samorząd jesteśmy zainteresowani wznowieniem kursów pasażerskich. W załączeniu przesyłam treść odpowiedzi na poprzedni wniosek.

 

Pozdrawiam,

 

 

Pozdrawiam,

 
Aneta Usyk
Kierownik Referatu Społecznego

 

Urząd Miejski w Leśnej
Rynek 19, 59-820 Leśna 
tel: +48 75 7211239 wew. 17
@ a.usyk na s 

lesna.pl  |  https://www.lesna.pl/

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl--
Jeleniogorska.pl


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz