Jelenia Góra,

niedziela, 27 lutego 2022

Włodzimierz Wołyński na polskiej granicy ostrzelany. Czernihów niedostępny drogą od południa. Stacja w Żytomierzu zbombardowana.

10 godzin temu ostrzelany został - wg lokalnych mieszkańców i oficjeli- Włodzimierz Wołyński,  miasto nadgraniczne.  Opis zdarzenia wg liveuamap.com dołączam.  Niedawno wg tego źródła ostrzelano stację kolejową w Żytomierzu na zachód od Kijowa. Część Charkowa została chyba zbombardowana. Na mapach Google droga na południe z m. Czernihów jest zablokowana. Widać na filmach video ogromne eksplozje oraz kolumny wojskowe wjeżdżające na Ukrainę od strony południowej. 

Opr. A. Fularz na podstawie liveuamap.com


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Żytomierz- ostrzelano stację kolejową. Volodymyr 9 miles distance from Polish border was shelled according to officials and locals

Russian tanks passed the town of Makariv in the direction of Fastiv.  Rail station junction at Zhytomyr - the rail switches have been shelled some 37 minutes ago. Rail infrastructure may not function. Kiev could have lost train connections. 
Source liveuamap.com 

W dniu niedziela, 27 lutego 2022 Adam Fularz <adam na s..wieczorna.pl> napisał(a):
Source liveuamap.com around 6 hours ago.
Adam Fularz--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Straty Rosjan to ok. 4300 osób- wg liveuamap.com

Wg liveuamap.com w wojnie na Ukrainie zginęło 4300 Rosjan z wojska. Cytują dane strony ukraińskiej.
Opr.  A. Fularz


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Z Chersonia na Mykolajew nie można wyjechać samochodem- droga zablokowana

Z Chersonia na Mykolajew nie można wyjechać - droga dla samochodów jest zablokowana a do cywilnych aut się strzela.  W mieście Dniepro rozległ się godzinę temu dźwięk syren. 
W Pradze czeskiej ktoś wybił szybę w rosyjskim banku. 

Opr. Adam Fularz


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

piątek, 25 lutego 2022

Prezydent Ukrainy prosi o pomoc

"Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do osób z przeszkoleniem wojskowym, które mają dość niezdecydowania polityków, aby przyjechały do Ukrainy i dołączyły do walki. - Kiedy rakiety zabijają naszych ludzi, jest to śmierć wszystkich Europejczyków - powiedział prezydent Ukrainy."--
null

Prezydent Ukrainy żegna się z przywódcami UE

"Żeleńsky do przywódców UE: "to może być ostatni raz, gdy widzicie mnie żywego"--
null

poniedziałek, 21 lutego 2022

Koniec studiów dla nieszczepionych

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia. Chodzi o obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 studentów kierunków medycznych. Jak wskazuje RPO niektóre uczelnie uzależniają od tego możliwość kontynuowania studiów.

Wg https://www.wykop.pl/link/6513673/bez-szczepienia-koniec-studiow-studenci-skarza-sie-do-rpo/


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

niedziela, 20 lutego 2022

Ponaglenie: O pociągi pasażerskie do Leśnej

Do Radnych miasta

Wnoszę aby Rada gminy wystąpiła do PKP PLK o podsypanie nasypów ziemnych peronów na trasie kolejowej do Leśnej.  Budowle ziemne są niekiedy w stanie do remontu. Brakuje tablic z nazwami przystanków. Nie ma lamp jeśli są słupy oświetleniowe zabytkowe. 
Wnoszę o dostosowane trasy do kursów kolei turystycznej sporadycznie w weekendy. 
Pozdrawiam
Adam 

W dniu czwartek, 20 stycznia 2022 Adam Fularz <adam na s..wieczorna.pl> napisał(a):
Do UM w Leśnej
Dzień dobry, 
czy można prosić o naprawę nasypów ziemnych to znaczy podsypanie nasypów peronowych na trasie kolejowej Leśna- Lubań?  Czy gmina może złożyć wniosek do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei o przejęcie odcinka i zmiany takie jak ustawienie tablic peronowych,  oświetlenie peronow poprzez naprawę tymczasową zabytkowych słupów oświetlenia na przystankach pośrednich.  Budowę w ozdobnym zabytkowym pawilonie dworca kolejowego w Leśnej- regionalnego centrum przesiadkowego kolej- autobus.  Przesiadki na linię 11 do Swieradowa są możliwe już w sezonie letnim 2022. 
Pozdrawiam z Leśnej
Adam Fularz

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz 
Data: niedziela, 2 maja 2021
Temat: O pociągi pasażerskie do Leśnej
D

Redakcja serwisu przypomina:

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz <Adam.Fularz na wieczorna.pl>
Data: piątek, 19 lipca 2019
Temat: wniosek kursy pasażerskie do Leśnej
Do: sekretariat na kolejedolnoslaskie.pl


Z uwagi na brak autobusów do miasta Lesna w weeekendy składam wniosek o pospieszne przywrócenie kursów kolei do Leśnej w weekendy
Pozdrawiam

---------- Forwarded message ---------
Od: Aneta Usyk <a.usyk@lesna.pl>
Date: pt., 19 lip 2019 o 09:04
Subject: odpowiedź na wniosek kursy pasażerskie
To: <adam.fularz na s. wieczorna.pl>


Dzień Dobry!

W powyższej sprawie zajęliśmy stanowisko w czerwcu, które przesłaliśmy mailem w dniu 24 czerwca br. Oczywiście jako samorząd jesteśmy zainteresowani wznowieniem kursów pasażerskich. W załączeniu przesyłam treść odpowiedzi na poprzedni wniosek.

 

Pozdrawiam,

 

 

Pozdrawiam,

 
Aneta Usyk
Kierownik Referatu Społecznego

 

Urząd Miejski w Leśnej
Rynek 19, 59-820 Leśna 
tel: +48 75 7211239 wew. 17
@ a.usyk na s 

lesna.pl  |  https://www.lesna.pl/

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl--
Jeleniogorska.pl


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

ponaglenie po nadpaleniu: Wniosek o budowę regionalnego centrum przesiadkowego

Do UM
Do Radnych miasta
Wnoszę o naprawę zabytków miasta-tj. wiaty drewnianej dworca kolejowego.  Wnoszę za pośrednictwem UM o wpisanie obiektu na listę zabytków. 
Pozdrawiam
Adam

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz <adam na wieczorna.pl>
Data: czwartek, 20 stycznia 2022
Temat: Wniosek o budowę regionalnego centrum przesiadkowego
Do: um na lesna.pl


Do UM w Leśnej do Radnych miasta
Szanowni Państwo.
Proponuję aby ma szybko dokonano zmiany zarządcy drogi żelaznej Lubań- Leśna. Podsypanoby nasypy peronów -były to budowle ziemne - na przystankach pośrednich. Naprawionoby dworzec w Leśnej.  Gmina jest władcza w sprawie i powinna wystąpić do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei o zmianę zarządcy odcinka drogi kolejowej Leśna- Lubań. 
Na tą chwilę Urząd Miasta w rozmowie telefonicznej sugeruje pozew sądowy o przewlekłe postępowanie w sprawie. Mogę odwiedzić Państwa urząd bo przez telefon komórkowy rozmowa telefoniczna się zrywała i jedyne co się dowiedziałem to to że Państwo proponują drogę sądową na rozwiązanie skargi - zarzutu przewleklości.
Pozdrawiam
Adam Fularz
Dolina Zielona 24a Zielona Góra


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

ponaglenie po nadpaleniu: Wniosek o budowę regionalnego centrum przesiadkowego

Do UM
Do Radnych miasta
Wnoszę o naprawę zabytków miasta-tj. wiaty drewnianej dworca kolejowego.  Wnoszę za pośrednictwem UM o wpisanie obiektu na listę zabytków. 
Pozdrawiam
Adam

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz <adam na wieczorna.pl>
Data: czwartek, 20 stycznia 2022
Temat: Wniosek o budowę regionalnego centrum przesiadkowego
Do: um na lesna.pl


Do UM w Leśnej do Radnych miasta
Szanowni Państwo.
Proponuję aby ma szybko dokonano zmiany zarządcy drogi żelaznej Lubań- Leśna. Podsypanoby nasypy peronów -były to budowle ziemne - na przystankach pośrednich. Naprawionoby dworzec w Leśnej.  Gmina jest władcza w sprawie i powinna wystąpić do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei o zmianę zarządcy odcinka drogi kolejowej Leśna- Lubań. 
Na tą chwilę Urząd Miasta w rozmowie telefonicznej sugeruje pozew sądowy o przewlekłe postępowanie w sprawie. Mogę odwiedzić Państwa urząd bo przez telefon komórkowy rozmowa telefoniczna się zrywała i jedyne co się dowiedziałem to to że Państwo proponują drogę sądową na rozwiązanie skargi - zarzutu przewleklości.
Pozdrawiam
Adam Fularz
Dolina Zielona 24a Zielona Góra


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

W sprawie dworca kolejowego: Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Leśnej

Do Urząd Miasta w Leśnej

Ponaglam o naprawę spalonego budynku dworca kolejowego w Leśnej który wg mojej propozycji byłby gminnym centrum przesiadkowym. Dodaję dokumentację zniszczenia hali dworcowej. 

Pozdrawiam
Adam

W dniu piątek, 4 lutego 2022 JoannaTrojnar <j.trojnar na s. lesna.pl> napisał(a):
Dzień dobry, w załączniku przesyłam odpowiedź Urzędu Miejskiego w Leśnej w sprawie wznowienia komunikacji kolejowej na tresie Leśna-Lubań

--
Z poważaniem
Joanna Trojnar
Referent ds. Drogownictwa
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Leśnej
e-mail: j.trojnar na s. lesna.pl
pok. nr 22  tel. 75 724 20 56 wew. 51


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

poniedziałek, 14 lutego 2022

Ludzie uwierzą w bzdury jeśli ich rzekomymi autorami będą osoby ze świata nauki- badanie

"Autorzy badań chcieli ocenić, czy ludzie są w stanie uwierzyć nawet w największe bzdury, jeśli ich rzekomymi autorami będą autorytety ze świata nauki. Okazało się, że tak właśnie jest. 76 procent uczestników eksperymentu uznawało przedstawione im informacje za wiarygodne..."

--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

niedziela, 13 lutego 2022

Zniesienie pandemicznych ograniczeń w Czechach

"Od czwartku 10 lutego władze Czech, popularnego wśród Ukraińców kierunku europejskiego, zniosły obowiązek dostarczenia zaświadczenia o szczepieniu lub wyzdrowieniu z koronawirusa wszystkim turystom i mieszkańcom, którzy planują odwiedzić bary, restauracje lub uczestniczyć w zajęciach."--
null

środa, 9 lutego 2022

Wspomnienia z dnia 9 lutego 2022

1. Najbardziej skorumpowany sektor gospodarki to przemysł farmaceutyczny. Są mi znane przypadki-nie w Polsce- gdy pracownik koncernu farmaceutycznego był zabity gdy odszedł z pracy w koncernie- pewnie bano się wiedzy jaką zdobył w tym najbardziej brudnym z biznesów. Co ciekawe do pracy nad obecnie najpopularniejszymi i wielce dyskutowanymi produktami medycznymi zabrano się już kilka lat temu jakby przewidując obecnie mające miejsce wydarzenia.  Ot. Zbieg okoliczności.  

2. W saunie łaziebną dziś była piękna kobieta o wspaniałych kształtach.
Opr. Adam Fularz


--
null