Jelenia Góra,

piątek, 4 grudnia 2020

Wniosek dot. spiętrzenia rzeki Bóbr i likwidacji grobli celem odniesienia korzyści z turystyki w Lwówku

List do radnych gminy miasta Lwówek
do Rady Miasta i Gm. przy Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek. 
Urząd Miasta i Gminy. ul. Ratuszowa 2. 64-310 Lwówek
Wniosek dot. spiętrzenia rzeki Bóbr i likwidacji grobli celem odniesienia korzyści z turystyki
Wniosek dotyczy scalenia pojezierza antropomorficznego
Wniosek do Radnych gminy 

dot. scalenia pojezierza antropomorficznego


Od: Adam Fularz 
Date: 4 gru 2020

Subject: Wniosek do Radnych gminy

Szanowni Państwo, 
Jako wydawca, mam sugestię.
Ekonomiści są w stanie oszacować popyt na jeziora i wodę przez porównanie cen noclegów czy cen nieruchomości. Państwa miejscowość w tej kwestii niespecjalnie dobrze się rozwija. Moim zdaniem brakuje wody dla żeglugi jachtami, brakuje akwenów dla turystyki. One są, ale porozdzielane grobami.

Jako ekonomista proponuję zmiany. Turystyka mogłaby się rozwinąć dzięki tej inwestycji. Powstałaby sieć kanałów i mini- śluz dla małych żaglówek. Rocznie budowanoby ok. 100 do 400 metrów małych kanałów. Skoro gmina buduje drogi dla samochodów, nie stoi na przeszkodzie by uzupełnić sieć dróg wodnych gminy.

Dokonanoby likwidacji grobli dzielących jeziora i rzekę Bóbr, pogłębionoby owe akweny koparkami (wznowiono w tym celu ich eksploatację) pogłębiarką.

Jako ekonomista zaproponuję inwestycję. Lwówek ma mało jezior w okolicy- no cóż, jeziora pokopalniane to jeszcze nie pojezierze. Przez centrum m. Lwówek przepływa kanał Bóbr Skanalizowany- ten także spiętrzono lub pogłębiono, poszerzono, dodanoby śluzę tworząc sieć kanałów dla ruchu żaglówek i łodzi między akwenami. 

Dodanoby od 1 do 3 małych śluz oraz kanał na trasie do miejscowości Lwówek. Perspektywicznie w ciągu do 10 lat, owym kanałem mogłyby kursować statki wycieczkowe z Lwówka na planowane sztucznie utworzone pojezierze. Statki mogłyby mieć znaczenie dla sieci transportu publicznego, ale to wymaga zastosowania nowoczesnych, szybkich śluz na trasie. Taka linia żeglugi mogłaby kursować w sezonie letnim stale w 3 dni w tygodniu (piątki, soboty, niedziele).

Jeziora antropomorficzne- pojezierze jezior
Jako ekonomista składam propozycję scalenia szeregu rozłączonych jezior, akwenów czy też innych- w połączone ze sobą sztuczne jeziora na terenie na północ od m. Lwówek.  Na południe od m. Lwówek wybudowanoby rodzaj odmulnika, który chroniłby sztuczny zalew przed zamuleniem.  

Uzasadnienie ekonomiczne: z pewnością likwidacja grobli nijak nie wyklucza obecnego wykorzystania tych akwenów. 
Władze gminy odniosą korzyści z turystyki znacznie większe niż straty ze zmiany przeznaczenia tych miejsc. Straty właścicieli nieruchomości wyrównanoby, tworząc jakiś gminny program budowy jezior antropomorficznych. Pozyskanoby dotacje. 

Dokonanoby likwidacji grobli dzielących rzekę i jeziorka- stawy, pogłębionoby owe jeziora koparkami. Na końcu akwenu zbudowanoby jaz i śluzę dla żeglugi. Byłby to także program retencji wody.

Marina Lwówek dla małych jachtów i łodzi
Jedna śluza za przystanią w m. Lwówek mogłaby skomunikować ze sobą akweny pojezierza - z jeziorem i miastem Lwówek.  

Reasumując
Proszę o odniesienie się do propozycji niewielkich inwestycji. Akweny w większości już obecnie są połączone, w propozycji idzie mi o takie rozbudowanie ich połączeń, by wytworzyć potencjał dla turystyki wodnej w rodzaju tego spotykanego na Mazurach. Nie będzie to możliwe bez połączenia jezior siecią niewielkich, płytkich i wąskich kanałów. Zaproponowałem też marinę we Lwówku. Istnieją tam dogodnie ulokowane akweny które można wykorzystać jako baseny portowe.

Proszę o reakcję na propozycję. 
Schemat proponowanego pojezierza w pliku png dołączam. 

Z szacunkiem,
Adam Fularz
ekonomista, wydawca prasy.
Redakcja:Dolina Zielona 24a, Ziel. Gora
-- 
-- 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz