Jelenia Góra,

sobota, 5 grudnia 2020

Wniosek do władz miasta w sprawie wykorzystania potencjału turystyki wodnej miasta Jelenia Góra


Wniosek do władz miasta w sprawie wykorzystania potencjału turystyki wodnej miasta Jelenia Góra
do Pana Prezydenta Miasta Jelenia Góra


Szanowni Państwo,
Nazywam się Adam, jestem ekonomistą z wykształcenia, i prowadzę w Państwa mieście gazetę o nazwie www.Jeleniogorska.pl

Jako wydawca chcę wnioskować do władz miasta Jelenia Góra o realizację, wdrożenie i wykonanie produktu turystycznego który niniejszym zaproponuję.

Jak oceniam: ten produkt turystyczny ma kluczowe znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego, ma za zadanie wykorzystać potencjał uśpionej infrastruktury spektakularnych dróg wodnych w bezpośredniej bliskości miasta Jelenia Góra.

Ten list informuje Państwa o proponowanym projekcie. Do wniosku dołączam szereg szkiców i planów.

Mój plan obejmuje wykorzystanie spektakularnego pojezierza antropomorficznego stworzonego poprzez spiętrzenie zbiorników wodnych w Dolinie Bobru.

Obejmuje on szereg różnych, niekiedy możliwe że kosztownych inwestycji. Cel to stworzenie atrakcji turystycznej składającej się na infrastrukturę usługi oraz usługę transportową.

Usługa transportowa jest rozkładowym weekendowym promem pasażerskim kursującym po pojezierzu antropomorficznym.


Początkowo usługa może mieć charakter dwóch osobnych usług- pasażerowie przechodziliby pieszo między przystanią w dole tamy a przystanią w górze tamy. 


Docelowo proponuję połączenie zbiorników wodnych systemem niewielkich śluz lub podnośni dla statków. 

Etap I usługi

 • Prom pasażerski na trasie 
 • Pilchowice Tama
 • Pilchowice Tama Dworzec
 • Wrzeszczyn port dolny


przejście pieszo 

 • Wrzeszczyn port górny
 • Siedlęcin
 • Siedlęcin Górny


Etap II usługi

Budowa śluzy wrzeszczyn, możliwość bezpośrednich kursów promu z dolnego zbiornika na górny.

Dodatkowa trasa promowa turystyczna:
 • Pilchowice Tama
 • śluzowanie
 • Wrzeszczyn port górny
 • Siedlęcin

Etap III usługi

Cel tego etapu to dalsze wydłużenie toru wodnego o kolejny zbiornik- już trzeci- i kolejną śluzę.; 
Budowa śluzy Bobrowice I, 

Budowa kanału lateralnego Bobru z Siedlęcina do elektrowni Bobrowice I, do elektrowni Bobrowice III poprzez wzdłużny podział koryta Bobru na odcinku ok. 500 metrów do 800 metrów na dwa tory wodne:

- rzeka dzika swobodnie płynąca
- wygrodzenie po stronie południowej koryta Bobru do kanału Elektrowni Bobrowice III/IV. Budowa tymczasowej przystani, dociągnięcie początkowej przystani usługi możliwie blisko miasta Jelenia Góra. Powstanie drogi wodnej połączonej dwoma śluzami, która umożliwia żeglugę turystyczną po sieci zbiorników w okolicy.


ETAP OPCJONALNY ZALEŻNY OD MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I FINANSOWYCHEtap IV usługi
Budowa śluzy Bobrowice III/IV
Budowa kanału lateralnego Bobru poprzez wzdłużny podział koryta Bobru na odcinku ok. 1500 metrów do 2500 metrów na dwa tory wodne:

- rzeka dzika swobodnie płynąca
wygrodzenie po stronie południowej koryta Bobru do kanału Elektrowni Bobrowice III/IV.

Udrożnienie kanału wodnego elektrowni Bobrowice III/Bobrowice IV dla żeglugi, 

Efektem tego etapu jest budowa kolejnej śluzy przy elektrowni Bobrowice I. oraz dociągnięcie koryta wygrodzonego dla żeglugi w ciągu rzeki Bóbr do przedmieść Jeleniej Góry. Budowa tymczasowej przystani Jelenia Góra.

Etap V usługi

Budowa kanału lateralnego Bobru jako atrakcji dla turystyki wodnej na odcinku miejskim miasta Jelenia Góra. Przedstawiono w plikach png o numerach 8. i 9.  opcje przebiegu drogi dla żeglugi turystycznej przez m. Jelenia Góra. Możliwe są dalsze warianty tej usługi. Budowa mariny dla jachtów i łodzi motorowych dla mieszkańców w centrum miasta Jelenia Góra. 


Modernizacja kanału Młynówka dla żeglugi

W etapie 5. proponuję wykorzystanie zbudowanego przed r. 1280 Kanału Młynówka dla rodzaju usługi mogącej stanowić rodzaj przejażdżki łódką po mieście, wodnego tramwaju miejskiego. Konieczna jest likwidacja ewentualnego jazu na kanale niedaleko wylotu do rzeki Kamiennej. Jaz przy dawnej oczyszczalni wymaga udrożnienia dla żeglugi. Trzebaby zlikwidować przeszkody dla żeglugi- niskie mosty, rury, ongiś istniejącą kładkę pieszą przy dawnej fabryce kartonu. Liczne niskie mosty drogowe przebudowanoby na zwodzone albo podniesiono. Kanał pogłębionoby o około 30-40 cm do głębokości 75-80 cm co umożliwi przepłynięcie nim motorówką czy mniejszym jachtem ze złożonym masztem.

Kanał Młynówka nieznacznie poszerzonoby do roli atrakcji turystyki wodnej miasta.Jest zbyt wąski dla roli kanału dla żeglugi statkecziem wycieczkowym, pomieści motorówkę czy łódź wycieczkową. Będzie stanowił miejską atrakcję turystyczną o charakterze marynistycznym. Nad Kanałem możnaby umieścić marinę, dodać usługę turystycznej łodzi, miniaturowego tramwaju wodnego- nawet już obecnie, w okresie początkowym. Mógłby tutaj po prostu kursować mała turystyczna łódka.Kanał dostosowanoby do jej rozmiarów. Obsadzonoby go kwiatami czy atrakcyjną roślinnością, przebudowano eksponując istniejącą już roślinność, możliwie mało ingerując w wodny ekosystem. 

Sugestia

Proponuję zacząć planowanie od etapu miejskiego na terenie miasta Jeleniej Góry, i sukcesywnie podnosić mosty dla żeglugi wycieczkowej statkami na terenie miasta Jelenia Góra w perspektywie kolejnych 10 lat. Jest to możliwe że bardzo pracochłonna część inwestycji, wymaga ona zaplanowania prac na wiele lat naprzód. 

Efekt docelowy
Efektem docelowym jest możliwość żeglugi po Jeleniej Górze i z Jeleniej Góry na pobliskie pojezierze małym jachtem, łodzią motorową etc. 

Efekt końcowy to ok. 2 tysiące metrów bieżących kanału wygrodzonego z rzeki Bóbr, oraz 3 śluzy umożliwiające swobodną żeglugę motorówkami, jachtami motorowymi, jachtami żaglowymi etc. na sieci powstałych akwenów pojezierza, wraz z możliwością przetrzymywania jachtu czy łodzi motorowej w marinie publicznej w centrum Jeleniej Góry. To także trasa statków wycieczkowych z Jeleniej Góry przez 3 śluzy do Pilchowic.

 1. Pilchowice Tama
 2. śluzowanie
 3. Wrzeszczyn port górny
 4. Siedlęcin
 5. śluzowanie
 6. śluzowanie
 7. Jelenia Góra

--
Pozdrawiam,
Adam Fularz
Redakcja: Dol. Zielona 24a, Ziel. Góra

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz