Jelenia Góra,

piątek, 4 grudnia 2020

Propozycja planu remontu kanałów żeglugowych Gryfowa oraz powiązania w jeden kompleks z usługą promową

Od: Adam Fularz
Date: 4.XII. 2020 
Subject: Wniosek do Radnych gminy oraz do UM 
Urząd Gminy i Miasta ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski


Wniosek do Radnych gminy Gryfów

dot. kanału Gryfowskiego- ciągu toru żeglownego w ciągu rzeki Kwisy

Szanowni Państwo, 

Jako ekonomista zaproponuję inwestycję. 
Miasto Gryfów ma mało jezior. Proponuję docelowo by dokonać inwestycji mającej za zadanie przybliżyć atrakcję- Jezioro Złotnickie- mieszkańcom Gryfowa. 
Umożliwionoby żeglugę z jeziora do centrum Gryfowa. Po przerwie wznowiono tramwaje turystyczne służące jako komunikacja regularna na ten trasie promowej.
 
Kanał Gryfowski
- Proponuję aby kanał rzeki Kwisy przedzielić na pół- jedna część koryta byłaby rzeką dziko płynącą, druga byłaby wygrodzona i stałaby się kanałem żeglownym, drogą wodną dla statków np. w rodzaju statku na jeziorze Złotnickim jaki kursował przed wojną, zmierzających do nowej przystani turystycznej w centrum Gryfowa. 

Pytam, czy władze miasta sądzą że pozwoli to na wzbogacenie oferty turystycznej miasta poprzez stworzenie atrakcji którą "każdy przyjezdny" będzie mógł łatwo "zaliczyć?" 

Cele i opis projektu
Cel to podniesienie mostów dla żeglugi i naprawa/ pogłębienie proponowanego Kanału Gryfowkiego (wygrodzonego od rzeki dzikiej, fragmentu rzeki skanalizowanej) dla stateczku, a nawet do kategorii 1a miejscami, na odcinkach, dla możliwości wprowadzenia statków turystycznych w przyszłości. Dla łodzi wiosłowych i łodzi motorowych udrożnionoby sieć kanałów łączących akweny pojezierza włączając w to jeziorka w górze Kwisy, sztuczne- połączone śluzami. Podniesiony przyczółki mostów dla udrożnienia prześwitów dla żeglugi jachtem ze złożonym masztem w okolicy, bowiem pojawiłoby się coraz więcej jezior.

Proponowana inwestycja:
 • Kanał Gryfowski- proponowana droga wodna dla statków turystycznych, stateczków etc, do centrum miasta Gryfowa od Dworca Kolejowego, jako trwale wygrodzona dla żeglugi część koryta rzeki Kwisy. Być może uda się ją pogłębić na tyle aby pokonać mosty na trasie bez ich przebudowy.  Kanał oddzielonoby tymczasowym wałem ziemnym od Kwisy, byłby to jakby kanał lateralny, tymczasowy w charakterze.
-- 
Propozycja planu remontu kanałów żeglugowych Gryfowa oraz powiązania w jeden kompleks z usługą promową


Będąc przez weekend na Mazurach, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Połączenie jezior kanałami w jeden akwen tak rozwinęło turystykę, że kanały są zakorkowane jachtami, łodziami, statkami, płynie się w rzędzie statków. Ten sam rodzaj inwestycji proponuję sfinansować z funduszy PGW Wody Polskie i środków UE w okolicach Gryfowa.

Sądzę że istnieje potencjał dla stworzenia w Gryfowie małej namiastki Mazur. 

Pytania redakcji:
Czy możliwe jest połączenie poprzez rozbudowę obecnych połączeń wodnych i zastąpienia ich kanałem nieznacznie tylko poszerzonym i pogłębionym dla promu:

 • Dworzec kolejowy
 • Gryfów 
 • Biedrzychowice Most
 • Karłowice przystań pierwsza
 • Karłowice przystań pierwsza
 • Złoty Potok
 • Złotniki
 • Zapora/ Tama

Po wizycie na Mazurach podnoszę temat korzyści wypływających dla rozwoju turystyki poprzez wzajemne połączenie siecią kanałów żeglugowych dla stateczku, promu- obecnych akwenów wokół Gryfowa.

Etap I
Jak wynika z mapy, akweny te są obecnie już połączone, ale nie ma wygrodzenia toru wodnego z rzeki dziko płynącej, nie wiadomo, czy droga wodna jest należycie oznakowana, należycie utrzymana, pogłębiona i czy jest przejezdna dla stateczku. Wymaga to wygrodzenia z rzeki Kwisy na długości początkowo od kilkuset metrów do 1 kilometra, kanałów o głębokości nieznacznie tylko większej niż obecnie by znacznie rozbudować potencjał dla turystyki wodnej w regionie Gryfowa. Utworzonoby przystań tymczasową. 

Etapy dalsze
Rozbudowanoby kanały miasta i gminy, statek turystyczny/ rozkładowy prom pasażerski docierały do dworca na przesiadki na kolej, ale to opiszę osobno.

Reasumując 
Proszę o odniesienie się do propozycji niewielkich inwestycji. Akweny w większości już obecnie są połączone, ale brakuje wygrodzenia głębszego toru wodnego. W propozycji idzie mi o takie rozbudowanie ich połączeń, by wytworzyć potencjał dla turystyki wodnej w rodzaju tego spotykanego na Mazurach. Nie będzie to możliwe bez połączenia przystani siecią choćby niewielkich, płytkich i wąskich kanałów. 

-- 
Pozdrawiam

Adam Fularz
ekonomista

Załącznik
Plik gryfow6.png
Propozycja: trasa promowa rozkładowa całoroczna, albo kursująca z przerwą zimową, jako rozkładowy transport publiczny. Wymaga rozbudowy obecnych połączeń wodnych i zastąpienia ich kanałem nieznacznie tylko poszerzonym i pogłębionym dla promu na trasie:

 • Dworzec kolejowy Gryfów- centrum przesiadkowe, nowa przystań za peeronami kolei albo budowa nowego basenu portowego.
 • Gryfów 
 • Biedrzychowice Most
 • Karłowice przystań pierwsza
 • Karłowice przystań pierwsza
 • Złoty Potok
 • Złotniki
 • Zapora/ Tama

-- 
Pozdrawiam

Adam Fularz
ekonomista
Redakcja: ul. Dolina Zielona 24a, 65-154 Ziel. Góra
--

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz