Jelenia Góra,

wtorek, 4 sierpnia 2020

pytania prasowe dot. wnioskowania o środki pomocy finansowej w programie "Kolej Plus" dla Jeleniej Góry

Pytanie:
Zmieniono zasady, teraz to samorządy muszą aplikować o środki na torowiska kolejowe. 
Czy władze miasta Jelenia Góra zechcą złożyć wniosek "Jeleniogórska Kolej Aglomeracyjna" do programu Kolej Plus? Zostało 22 dni na złożenie wniosku, redakcja poszuka w archiwum i prześle rozmaite materiały na ten temat. Zachęcam Państwa do spróbowania sił i aplikowania o pomoc finansową na kolej aglomeracyjną, podaję link do wniosku:


---------- Forwarded message ---------
From: Telewizja Opera <telewizjaopera gmail.com>
Date: Tue, Jan 28, 2020 at 9:45 AM
Subject: pytania prasowe
To: <prezydent jeleniagora.pl>


- jakie są postępy prac nad wprowadzeniem Jeleniogórskiej Kolei Aglomeracyjnej?
- co z budową przystanków? Powstały nowe- bez dojść pieszych.
- czy miasto może przesłać posiadane plany, mapy, schematy, piki graficzne ilustrujące koncepcję?
- jakie nowe przystanki jeszcze przewidywano? Sieć jest dość rzadka. Po torach niemal nic nie kursuje, oferta jest sporadyczna.
Pozdrawiam

Odpowiedzi UM

W odpowiedzi na zawarte w liście pytania informujemy:
- idea Jeleniogórskiej Kolei Aglomeracyjnej jest wdrażana zgodnie z kompetencjami i tytułami
własności urządzeń, które temu służą. Należy przez to rozumieć, że spółki PKP, dysponujące środkami
na rozbudowę: (1) torowisk, (2) przystanków i dworców, (3) trakcji, (4) niezbędnej infrastruktury, i in.
sukcesywnie wdrażają do realizacji kolejne elementy skoordynowanych przez siebie planów.
- za sprawy zakończone w mniejszym lub większym stopniu, czy też w całości można uznać m.in.
przebudowę i modernizację dworców Jelenia Góra Zachodnia, Cieplice, Sobieszów, niektórych
przejazdów kolejowych, itp., a także przystanków. Szczegółowe plany i harmonogramy tych działań
posiadają prowadzące te inwestycje spółki kolejowe i uprzejmie prosimy o skierowanie tam
wniosków o ich udostępnienie.
- budowa nowych przystanków jest realizowana przez PKP. Słusznie Pan zauważył, że powstają nowe,
a z harmonogramów robót i zapisów ich koordynacji wynikało, że dojścia do nich w I półroczu
przygotuje Miasto i w tym terminie będą one przygotowane.
- ze względów na możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych ich beneficjentem mogą być spółki
kolejowe, będące podmiotami należącymi albo do PKP, albo do Kolei Dolnośląskich, a nie samorządy
lokalne. Stąd pierwotna idea, prezentowana przez przedstawicieli samorządu została przejęta i
skorygowana w części kolejowej, natomiast rozwinięta w części infrastruktury towarzyszącej.
Samorządy przejęły do zakresu swoich zadań parkingi przydworcowe, planowane w systemie
„Park&amp;Ride" i sukcesywnie je realizują. Z samej nazwy wynika, że „kolej aglomeracyjna" jest sprawą
wszystkich samorządów Aglomeracji położonych wzdłuż przebiegu trasy kolejowej i każdy z nich we
własnym zakresie podejmuje działania, zgodne z lokalnymi potrzebami.
- odczucie, że „po torach nic nie kursuje, oferta jest sporadyczna" należy skonfrontować z
zamierzeniami spółek kolejowych, bo żaden samorząd (poza wojewódzkim w zakresie swoich
kompetencji) nie ma możliwości bezpośredniego wpływu na rozkłady jazdy, ich częstotliwość, itp. Ze
względów finansowych, ale przede wszystkim bezpieczeństwa sprawa ta pozostaje w rękach szeroko
rozumianej Kolei.
Solidaryzujemy się w odczuciu, że byłoby świetnie, gdyby można było ten proces modernizacji kolei
przyspieszyć, mamy jednak pełną świadomość barier, jakie napotykają inwestorzy, związanych m.in. z
możliwościami nie tyle pozyskania środków, ile ich efektywnego wykorzystania na rynku, na którym
trudno jest dziś pozyskać wykonawców, o czym świadczą m.in. piętrzące się kłopoty z rozstrzyganiem
przetargów na budowę dróg, w tym krajowych. Pozostajemy w stałym kontakcie z inwestorami i
współpracujemy z nimi wszędzie tam, gdzie zamierzenia inwestorskie muszą być skonfrontowane ze
specyficznymi potrzebami środowisk lokalnych.
W niedalekiej przyszłości chcemy zorganizować konferencję prasową, w trakcie której wszyscy
inwestorzy w szeroko rozumiane kolejnictwo w tej części Dolnego Śląska będą mogli precyzyjnie
odpowiedzieć na wszelkie pytania dziennikarzy, mamy więc nadzieję, że szczegółowe informacje
zostaną w pełni i skutecznie przekazane opinii publicznej.

--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra--


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona GóraBrak komentarzy:

Prześlij komentarz