Jelenia Góra,

środa, 5 sierpnia 2020

List dot. "nie weźmiemy udziału w uroczystości złożenia przez Pana przysięgi wobecZgromadzenia Narodowego"

Redakcja otrzymała ten list z adnotacją "Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam list otwarty posłów Partii Zieloni do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku,
Urszula Zielińska
Posłanka na Sejm IX kadencji"


Warszawa, 5. sierpnia 2020 r.

LIST OTWARTY

DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szanowny Panie Prezydencie,
My, posłowie Partii Zieloni, nie weźmiemy udziału w uroczystości złożenia przez Pana przysięgi wobec
Zgromadzenia Narodowego. Nie pozwala nam na to szacunek dla ludzi, których prawa, podczas
Pańskiej prezydentury, są systematycznie ograniczane.
W dniu, w którym piszemy ten list, trójka młodych ludzi jest w więzieniu za pokojowy protest z tęczową
flagą. Jeden z naszych przyjaciół boi się wyjść z domu, bo telewizja, na czele której stoją Pańscy
koledzy, pozwoliła obwinić go z imienia i nazwiska za czyny, których nie popełnił. Od czasu, kiedy objął
Pan urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, takich ludzi jest wśród nas coraz więcej.
Na potrzeby politycznej kampanii odczłowieczył Pan ludzi, szczując jednych na drugich. Dla władzy
uwolnił Pan demony nienawiści, a teraz biernie przygląda się ludzkiemu nieszczęściu, które sam
wywołał.
1. sierpnia, w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na ulicach naszej stolicy, ludzie kipiący
nienawiścią wyrywali kobietom z rąk tęczowe flagi, a potem palili i rwali je na strzępy.
W czerwcu tego roku, u szczytu Pana kampanii wyborczej, kolejny młody człowiek popełnił
samobójstwo. "Co to za kraj, w którym trzeba umrzeć, żeby być szczęśliwym?" - pytała matka Michała
po jego samobójstwie. To kraj, w którym od pięciu lat jest Pan prezydentem.
Wielu naszych znajomych i przyjaciół wyjechało z Polski. Nie chcą tu żyć. Nie czują się tu bezpiecznie.
Inni mówią nam, że chcą popełnić samobójstwo. Nie potrafią poradzić sobie z nienawiścią, która
spotyka ich na ulicach naszego kraju niemal na każdym kroku. Nienawiścią, którą Pan świadomie
podsyca.
Przecież sam Pan powiedział, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków, bo nie został Pan przez
wszystkich Polaków wybrany. Ma Pan rację, nie głosowaliśmy na Pana. A teraz nie weźmiemy udziału
w inauguracji drugiej kadencji Pana prezydentury, bo nie pozwala nam na to szacunek dla naszych
przyjaciół i przyjaciółek.
W Pana oczach nasi przyjaciele i przyjaciółki "to nie ludzie, to ideologia".
W naszych oczach to ludzie zasługujący na miłość i wsparcie.
Prezydent, który tego nie widzi, nie powinien być prezydentem.

Małgorzata Tracz, Posłanka na Sejm RP, Partia Zieloni
Tomasz Aniśko, Poseł na Sejm RP, Partia Zieloni
Urszula Zielińska, Posłanka na Sejm RP, Partia Zieloni

wtorek, 4 sierpnia 2020

pytania prasowe dot. wnioskowania o środki pomocy finansowej w programie "Kolej Plus" dla Jeleniej Góry

Pytanie:
Zmieniono zasady, teraz to samorządy muszą aplikować o środki na torowiska kolejowe. 
Czy władze miasta Jelenia Góra zechcą złożyć wniosek "Jeleniogórska Kolej Aglomeracyjna" do programu Kolej Plus? Zostało 22 dni na złożenie wniosku, redakcja poszuka w archiwum i prześle rozmaite materiały na ten temat. Zachęcam Państwa do spróbowania sił i aplikowania o pomoc finansową na kolej aglomeracyjną, podaję link do wniosku:


---------- Forwarded message ---------
From: Telewizja Opera <telewizjaopera gmail.com>
Date: Tue, Jan 28, 2020 at 9:45 AM
Subject: pytania prasowe
To: <prezydent jeleniagora.pl>


- jakie są postępy prac nad wprowadzeniem Jeleniogórskiej Kolei Aglomeracyjnej?
- co z budową przystanków? Powstały nowe- bez dojść pieszych.
- czy miasto może przesłać posiadane plany, mapy, schematy, piki graficzne ilustrujące koncepcję?
- jakie nowe przystanki jeszcze przewidywano? Sieć jest dość rzadka. Po torach niemal nic nie kursuje, oferta jest sporadyczna.
Pozdrawiam

Odpowiedzi UM

W odpowiedzi na zawarte w liście pytania informujemy:
- idea Jeleniogórskiej Kolei Aglomeracyjnej jest wdrażana zgodnie z kompetencjami i tytułami
własności urządzeń, które temu służą. Należy przez to rozumieć, że spółki PKP, dysponujące środkami
na rozbudowę: (1) torowisk, (2) przystanków i dworców, (3) trakcji, (4) niezbędnej infrastruktury, i in.
sukcesywnie wdrażają do realizacji kolejne elementy skoordynowanych przez siebie planów.
- za sprawy zakończone w mniejszym lub większym stopniu, czy też w całości można uznać m.in.
przebudowę i modernizację dworców Jelenia Góra Zachodnia, Cieplice, Sobieszów, niektórych
przejazdów kolejowych, itp., a także przystanków. Szczegółowe plany i harmonogramy tych działań
posiadają prowadzące te inwestycje spółki kolejowe i uprzejmie prosimy o skierowanie tam
wniosków o ich udostępnienie.
- budowa nowych przystanków jest realizowana przez PKP. Słusznie Pan zauważył, że powstają nowe,
a z harmonogramów robót i zapisów ich koordynacji wynikało, że dojścia do nich w I półroczu
przygotuje Miasto i w tym terminie będą one przygotowane.
- ze względów na możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych ich beneficjentem mogą być spółki
kolejowe, będące podmiotami należącymi albo do PKP, albo do Kolei Dolnośląskich, a nie samorządy
lokalne. Stąd pierwotna idea, prezentowana przez przedstawicieli samorządu została przejęta i
skorygowana w części kolejowej, natomiast rozwinięta w części infrastruktury towarzyszącej.
Samorządy przejęły do zakresu swoich zadań parkingi przydworcowe, planowane w systemie
„Park&amp;Ride" i sukcesywnie je realizują. Z samej nazwy wynika, że „kolej aglomeracyjna" jest sprawą
wszystkich samorządów Aglomeracji położonych wzdłuż przebiegu trasy kolejowej i każdy z nich we
własnym zakresie podejmuje działania, zgodne z lokalnymi potrzebami.
- odczucie, że „po torach nic nie kursuje, oferta jest sporadyczna" należy skonfrontować z
zamierzeniami spółek kolejowych, bo żaden samorząd (poza wojewódzkim w zakresie swoich
kompetencji) nie ma możliwości bezpośredniego wpływu na rozkłady jazdy, ich częstotliwość, itp. Ze
względów finansowych, ale przede wszystkim bezpieczeństwa sprawa ta pozostaje w rękach szeroko
rozumianej Kolei.
Solidaryzujemy się w odczuciu, że byłoby świetnie, gdyby można było ten proces modernizacji kolei
przyspieszyć, mamy jednak pełną świadomość barier, jakie napotykają inwestorzy, związanych m.in. z
możliwościami nie tyle pozyskania środków, ile ich efektywnego wykorzystania na rynku, na którym
trudno jest dziś pozyskać wykonawców, o czym świadczą m.in. piętrzące się kłopoty z rozstrzyganiem
przetargów na budowę dróg, w tym krajowych. Pozostajemy w stałym kontakcie z inwestorami i
współpracujemy z nimi wszędzie tam, gdzie zamierzenia inwestorskie muszą być skonfrontowane ze
specyficznymi potrzebami środowisk lokalnych.
W niedalekiej przyszłości chcemy zorganizować konferencję prasową, w trakcie której wszyscy
inwestorzy w szeroko rozumiane kolejnictwo w tej części Dolnego Śląska będą mogli precyzyjnie
odpowiedzieć na wszelkie pytania dziennikarzy, mamy więc nadzieję, że szczegółowe informacje
zostaną w pełni i skutecznie przekazane opinii publicznej.

--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra--


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra