Jelenia Góra,

piątek, 14 lutego 2020

MI odpowiada na pytania o pociąg Szczecin- Jelenia Góra


Szanowny Panie Redaktorze,

 

obecnie nie jest planowane uruchomienie połączenia ze Szczecina do Zielonej Góry. Po zakończeniu prowadzonych przez PKP PLK prac remontowych na linii kolejowej nr 271 (Wrocław-Poznań) i nr 351 (Poznań-Szczecin), analizowana będzie możliwość uruchomienia grupy wagonów bezpośrednio z Jeleniej Góry, włączanych we Wrocławiu do pociągu w kierunku Szczecina przez Poznań. Organizatorami publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych, zgodnie z art. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym są jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wydział prasowy

Ministerstwo Infrastruktury

-- 

Pytania redakcji:

do MI

 

Szanowni Państwo,

Kiedyś, przed laty, z Zielonej Góry do Jeleniej Góry kursował pociąg pospieszny wzdłuż polskiej granicy zachodniej, ze Szczecina do Jeleniej Góry.

 

Ostatnio, w poniedziałek 6 stycznia, gdy chciałem wrócić z Czech do Polski, okazało się że zlikwidowano nawet autobusy ze Szczecina do Jeleniej Góry. Na dworcu w Jeleniej Górze musieliśmy szukać kierowcy z samochodem bo już nie oferowano na granicy zachodniej transportu zbiorowego. 

 

Informację o kursie autobusu z Jeleniej Góry do Szczecina na wyświetlaczach dworca PKS zaklejono białym papierem. Już nie ma takich kursów. System oferty tr. zbiorowego okazał się urywać jakiś kilometr przed polską granicą. Jeszcze do miejscowości Mala Upa, czy Szpindlerowy Młyn- często kursowały autobusy, a po polskiej stronie granicy polikwidowano nawet dworce PKS.

 

Czy wg MI- wzdłuż polskiej granicy zachodniej powinna istnieć jakaś forma transportu zbiorowego? Jaka? Zwykle autobusy w Polsce zanikają z powodu otwarcia kolejnych odcinków dróg szybkiego ruchu. 

 

Ostatnio otwarto odcinek S3 do Bolkowa k. Jeleniej Góry. Prawdopodobnie to ten fakt spowodował bankructwo komunikacji zbiorowej wzdłuż granicy zachodniej. MI dotuje i finansuje infr. drogową, ale nie finansuje infr. transportu zbiorowego na ścianie zachodniej. Dlaczego? Czy celem polityki MI jest likwidacja transportu zbiorowego?

 

Pozdrawiam

 

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz