Jelenia Góra,

środa, 12 kwietnia 2017

Koleje Dolnośląskie odnoszą się do propozycji kolei aglomeracyjnej w Jeleniej Górze


Odnosząc się do stanowiska UM Jelenia Góra, informujemy co następuje:
1. Koncepcja Jeleniogórskiej Kolei Aglomeracyjnej zawierała faktycznie propozycje dobudowy nowych przystanków. Niestety, zakładana w projekcie częstotliwość kursowania, nawet w powiązaniu z nowymi lokalizacjami przystanków, nie pozwalała na uzyskanie przewagi konkurencyjnej - ani wobec transportu indywidualnego ani wobec autobusów komunikacji miejskiej. W Jeleniej Górze nie ma także integracji taryfowej między komunikacją miejską a koleją.
2. W ubiegłym roku wystąpiliśmy do PKP PLK i UM Jelenia Góra o rozszerzenie zakresu remontu dworca Jelenia Góra - w celu uzyskania wyjścia z przejścia podziemnego na ulicę Wincentego Pola (po drugiej stronie torów). Niestety, rozszerzenie przejścia nie zostało zrealizowane - w związku z czym konkurencyjność kolei w tym rejonie pozostała ograniczona. Dodatkowo w ostatnich latach zlikwidowano odjazdy autobusów PKS spod dworca kolejowego - przeniesiono je do oddalonej od torów galerii handlowej, co utrudniło integrację różnych środków transportu w rejonie dworca.
3. Podsumowując - nasze stanowisko w sprawie kolei miejskich jest stałe: jeżeli któryś z samorządów lokalnych chce uruchomić miejską, możemy wesprzeć te działania merytorycznie, pomóc na etapie projektowania. Dalej, oferujemy również swoje usługi jako przewoźnik - w ramach wolnych mocy taborowych, ewentualnie po zakupie pojazdów przez samorząd lokalny. W tej chwili nie posiadamy już czynnych pojazdów bez zatrudnienia - w związku z czym dla uruchomienia przewozów samorząd lokalny musiałby sfinansować kolejne (kupić i przekazać w użytkowanie/dzierżawę lub podpisać umowę na taki okres który pozwoliłby sfinansować leasing czy kredyt).
4. Odnosząc się do kwestii lokomotywowni w Jeleniej Górze - obiekt ten ma charakter zabytkowy i nie odpowiada w pełni naszym obecnym potrzebom. Aby wykorzystać go do celów obsługi pojazdów kolei miejskich, a konkretnie elektrycznych zespołów trakcyjnych, konieczna byłaby gruntowna modernizacja zabudowy, po odkupieniu budynku od obecnego właściciela (PKP). Nasza spółka nie dysponuje tym terenem ani środkami na zakup.
5. Budowa zupełnie nowej hali pod kątem finansowym i organizacyjnym jest zdecydowanie bardziej korzystna (i nie wymaga też długich konsultacji z konserwatorem). KD nie posiada obecnie środków na takie inwestycje w Jeleniej Górze. Sytuacja byłaby inna gdyby samorząd pozyskał ten obiekt wraz z działką  i przekazał go w użytkowanie KD dla obsługi kolei w rejonie.
Pozdrawiam,


--
dr inż. Bogusław Molecki

Naczelnik Działu Przewozów (NR)
Koleje Dolnośląskie S.A.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz