Jelenia Góra,

niedziela, 12 kwietnia 2015

Apel o dostosowanie budynku dawnej opery w Jeleniej Górze

LIST OTWARTY DO WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
Szanowni Państwo,
Składam wyrazy żalu że przedwojenny budynek opery w Jeleniej Górze, którym Państwo zarządzacie, dziś nie pełni funkcji typowych dla teatrów w miastach tej wielkości w krajach ościennych, a także coraz bardziej, w miastach porównywalnej wielkości w Polsce. Przez to opera w tym mieście nie funkcjonuje.

Dziś podstawowym modelem biznesowym działalności placówek takich jak ta w miastach nawet dwu- czy trzykrotnie mniejszych od Jeleniej Góry w jest 4-Spatren-Theater albo 3-Sparten-Theater. Te cztery „działy” w tym modelu biznesowym to: teatr słowa (sztuki, komedie etc.), teatr muzyczny (opera, muzikale), teatr tańca-balet oraz teatr kukiełkowy. 

Tak działa teatr w najbliższym czeskim mieście, Libercu (90 tys. mieszkańców), gdzie oferta tamtejszego teatru w dziedzinie opery jest bardzo rozbudowana (por. http://www.saldovo-divadlo.cz ). Na zasadzie impresariatu działa scena operowa w 60-tysięcznym Frankfurcie nad Odrą, odległym o 81 km. Spektakle wystawiane są przez zespoły operowe z innych miast, np. przez Teatr Wielki z Poznania. Teatr operowy jest standardem już w znacznie mniejszych, około 60-tysięcznych miastach Europy Zachodniej. 

Zrobiono nieudaną przebudowę teatru, orkiestronu nie odtworzono, więc oper nie można wystawiać. Dobrze byłoby ten budynek na powrót przebudować tak, by mogła w nim w przyszłości ponownie zagościć opera. Ostatnio do roli opery przebudowano teatr Siemaszkowej w Rzeszowie, dodając kanał orkiestrowy (orkiestron). Tak też przebudowano teatr w Olsztynie, odtwarzając po prostu to co było. 

Zachęcam do przeprowadzenia ponownego remontu wzorem innych większych miast w Polsce, które albo odtworzyły techniczne zaplecze umożliwiające granie oper w teatrach które już posiadają, albo budują nowe gmachy z zamiarem wystawiania w nich także oper (jak w Gorzowie). Sądzę że obecny kierunek przebudowy był błędem i nie dostosowuje teatru do wymagań rynku i klientów. Doprowadzi to do stagnacji kulturalnej w mieście, zablokuje rozwój naszej szacownej instytucji.

Pozdrawiam,
Adam Fularz,
http://opera.jeleniogorska.pl/
dział opery, spółka Wieczorna.pl sp. z o.o.
Plik w załączeniu: Oryginalny układ sceny teatr im C. K. Norwida
Źródło pliku w załaczeniu: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Pytania do władz samorządowych Jeleniej Góry o los portu lotniczego

Na liczne pytania do władz samorządowych Jeleniej Góry o los portu lotniczego, obsługującego ongiś międzynarodowe połączenia, nie otrzymaliśmy odpowiedzi:

Szanowni Państwo, Piszemy tekst o likwidacji portu lotniczego k/ Jeleniej Góry. Czy Państwa rzecznik prasowy udzieli nam odpowiedź n/t stanowiska władz miasta w tej kwestii?

Pzdr

Adam

Wydawnictwo Merkuriusz Polski

sobota, 21 marca 2015

Czy Linia kolejowa do Karpacza jeszcze ożyje?


Karpacz.net

Obchodzimy bardzo smutną rocznicę ! Aby udało się odtworzyć linię do Karpacza!
Dziś - 2 kwietnia 2015- mija 15 lat, kiedy to z Karpacza odjechał ostatni pociąg pasażerski

niedziela, 22 lutego 2015

Jaworska Opera Miejska- czy zapomniany teatr powróci do życia?

Jakie są szanse na przywrócenie opery kameralnej w mieście Jawor? Czy scena teatralna posiada nadal orkiestron? W ramach projektu "Jaworska Opera Miejska" wydawnictwa Merkuriusz Polski proponujemy ożywienie tej- dawnej, zapomnianej opery.

Historia powstania

Teatr powstał w 1799 jako "Stadttheater", przez przebudowę gmachu mieszczącego wcześniej ławy obuwnicze i chlebowe. Teatr funkcjonował do 1850 r., gdy ze względu na stan budynku musiano wstrzymać spektakle. Nową neorenesansową siedzibę otwarto 1 grudnia 1875 r.

Teatr regionalny


Od 1933 roku teatr był siedzibą mającego stały zespół „Dolnośląskiego Teatru Krajowego” ("Niederschlesisches Landestheater"), poza Jaworem grającego także w rozlicznych okolicznych miejscowościach. Był to typowy objazdowy teatr regionalny, „ogrywający” także okoliczne miejscowości: Grano w całym "okręgu teatralnym" rozciągającym się od Jawora, Bolkowa, Chojnowa, po Kamienną Górę, Lubawę, Lubawkę, a nawet Szprotawę.

Upadek po 1945 roku


Teatr w Jaworze podawany jest w opracowaniu ekonomisty kultury A. Fularza jako przykład upadku sztuk performatywnych na Dolnym Śląsku po 1945 roku. A. Fularz proponował jego wskrzeszenie jako teatru impresaryjnego. Teatr istnieje do dziś, lecz tylko jako mało intensywnie wykorzystywany budynek kulturalny. Po wojnie Teatr Miejski nie miał już stałego zespołu i służył przede wszystkim jako widownia uroczystych akademii. Do dawnej świetności i znaczenia Teatr Miejski wrócił pod koniec lat 90. Przeprowadzono wówczas kapitalny remont wszystkich pomieszczeń budynku teatru, a sala teatralna odzyskała blask neobarokowego wystroju. Biegnąca łagodnym łukiem pełna balustrada ozdobiona złoconymi girlandami, przy wygiętej wypukło loży środkowej, spięta jest barwnie polichromowanym, dwutarczowym herbem Jawora. Fasetę i plafon ozdabiają złocone sztukaterie. Płyciny ośmiu pięciobocznych pól rozmieszczonych gwiaździście wokół centralnej rozety wypełniają figuralne dekoracyjne obrazy. Wykonane techniką olejną na papierze przedstawiają postacie muz. Na środku wisi zdobiony motywami roślinnymi i figuralnymi kandelabr.

Kolejne prace remontowe przeprowadzono w latach 2009-2010. Świeżego, nowego wyrazu nabrały pomieszczenia biurowe i foyer. Wycyklinowano parkiety, pomalowano ściany oraz stolarkę drzwiowo-okienną. Dla zwiększenia komfortu artystów oraz widzów w sali teatralnej zamontowano klimatyzację.
Od roku 1978r. budynek teatru jest siedzibą Jaworskiego Ośrodka Kultury. Obecnie JOK prowadzi szeroko zakrojoną działalność o charakterze kulturotwórczo - edukacyjnym. Jest kreatorem życia kulturalnego na terenie powiatu. Oprócz imprez teatralnych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym np. Teatroman - Tydzień Talentów, Biesiady Literackie rozwija się tu prężnie amatorski ruch teatralny. JOK prowadzi również działalność impresaryjną. Na jaworskich deskach występują najznakomitsi artyści sceny teatralnej, kabaretowej oraz muzycznej: Adriana Biedrzyńska, Anna Seniuk, Hanna Śleszyńska, kabaret Neonówka, kabaret Hrabi, kabaret łowcy .B, kabaret Moralnego Niepokoju, zespół Raz Dwa Trzy, SDM, Martyna Jakubowicz, Michał Bajor a także artyści sceny operowej. Sala teatralna stanowi również widownię dla odbywających się wszelkiego rodzaju uroczystości i akademii związanych z obchodami rocznic uroczystości miejskich i państwowych.

Sala teatralna ma kształt prostokątny, przed sceną znajduje się orkiestron. "Dla potrzeb telewizji trzeba było przebudować scenę. Powiększono orkiestron"- donosiła w roku 20133 Nowa GJ (http://nowagj.pl/rozrywka/543-neonka-i-inni.html). Wykorzystanie tego obiektu jako "opery kameralnej" jest w planach. 

Literatura

Karl Weber, Geschichte des Theaterwesens in Schlesien,. "Veroffentlichungen der Forschungsstelle Ostmitteleuropa", Reiche A,. Nr 29, Dortmund 1980wg jawor.pl
Serwis o operze w Jaworze

http://opera.jeleniogorska.pl/
Tenorzy i soliści z Jawora